Meer Oor Bankfontein

Bankfontein is in besit van die Fourie Familie vir meer as 100 jaar en daar word tans geboer met wit dorpers en Nguni beeste. Die grond is gelee in die Nama Karoo Bioom met sy unieke plantegroei en natuurlewe. Behalwe vir kampeering en ontspannings aktiwiteite, word die gebied ook benut om mense en studentegroepe op te voed oor die natuurlike en kulturele geskiedenis van die gebied.

Address:
 

Plaas Bankfontein

Philippolis, FS

 

Pos adres: Posbus 81, Luckhoff 9982

Contact:
 

Tel: 051 773 7001  

E-Pos: bankfonteinfs@gmail.com